Δράση με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Δημιουργίες των μαθητών μας 2020 21 bulling1 2020 21 bulling2

Υπεύθυνη καθηγήτρια Αστραπέλλου Ξανθή