Εκτύπωση

 

Πατήστε πάνω στον τίτλο των εργασιών για να δείτε τις παρουσιάσεις των μαθητών:

Γιάννης Παρασκευάς, Δημήτρης Μπιφάνης, Γιώργoς Άγγελος Πλιάκας

Λυδία Ντίλιου, Κων/νος Παντελαίος, Δήμητρα Παπαδημητρίου, Πόπη Παπουλή – Σωτηροπούλου, Ανδρομάχη Παππά

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Πελεκάνου Μαρία