1η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»

Στο Σχολείο υλοποιηθηκε το εγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη» με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μ. Πελεκάνου. Οι συμμετέχοντες μαθητές στα πλαίσια της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης Ο.Η.Ε. είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στην πραγματοποιούμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη από 16/12 έως 18/12/2016.

Περισσότερα για την οργάνωση εδώ.