Εκτύπωση

Οι Aιτήσεις για την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ θα γίνονται καθημερινά 07:45 - 09:00 και 12:30 - 14:00.

Bεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται δύο εργάσιμες μέρες μετά. 

 

Απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή της αίτησης: Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση Κατάθεσης Αίτησης για άδεια Παραμονής  για τον μαθητή και για τον αιτούντα (σε περίπτωση που ο μαθητής είναι ανήλικος και την αίτηση την κάνει ο κηδεμόνας)