Η διεύθυνση του σχολείου είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 173 & Ι. Δρυμπέτη. Η είσοδος είναι από την οδό Ι. Δρυμπέτη.