"Χαμένη Ατλαντίδα". Εργασία του Ευμορφόπουλου Γιώργου του Α1 στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Άννα Σκόρδου ΠΕ02. Σχολικό έτος 2013-14.